LBW VÄRNAR OM VÅR MILJÖ

Visste du att LSZH är bra för miljön och kan rädda liv?

Vid val av kabel och produkter av plast bör man välja halogenfria produkter. Förkortningen LSZH står för LS (Low Smoke) som ger minskad rökutveckling vid eventuell brand. ZH (Zero Halogen) noll halogen och avger inte giftiga eller frätande gaser vid brand. Orsaken till att man använder halogenfri kabel är att när PVC-plast brinner frigörs det klor som finns i plasten, denna kan reagera med vatten (som används för att släcka branden) och bilda saltsyre-rök. Saltsyra är mycket giftig att inandas. De aggressiva ämnena i röken kan skada och förstöra elektronik, men framförallt är den giftig och försvårar räddningsarbetet på grund av svår rökutveckling.


LBW miljödiplomerat företag

Järfälla kommun har ett eget miljöledningssystem, anpassat för små och medelstora företag, som vi kallar Järfälla kommuns miljödiplom. Det bygger på samma kriterier som andra kända system såsom ISO 14001 och EMAS. Företag, föreningar och verksamheter i Järfälla kommun kan tilldelas Miljödiplom. De företag som miljödiplomeras får stöd och utbildning för att utveckla sitt miljöarbete.

MILJÖPOLICY

Sedan starten 1984 har LBW sålt och distribuerat nätverksprodukter av högsta kvalitet till installatörer och företag i Sverige och de övriga Nordiska länderna. Vår målsättning och ambition är att kunderna alltid ska få rätt varor till rätt pris i rätt tid. Vi vill erbjuda produkter som håller längre än genomsnittet vilket i sin tur leder till minskad miljöbelastning. Vi arbetar även aktivt med att få kunderna att välja de mest miljöanpassade alternativen.

Att effektivisera våra interna och externa transporter och vår energianvändning är ett led i vårt arbete med att minska vår klimatpåverkan och utsläpp av föroreningar. Med vårt miljödiplomeringsarbete förbättrar vi systematiskt vår verksamhet och minskar vår negativa miljöpåverkan. Vi följer de lagar och andra krav som kunder och andra intressenter ställer på oss.


Järfälla 2022-12-11


Marianne Westin

Vår policy kommuniceras i vår produktkatalog, på vår hemsida och finns anslagen internt i våra lokaler.

Telefon: 08-584 108 80 Epost: Post: Hitta till LBW

© LBW-Elektronik AB 2009 | Produktion: Epineer