Events

LAN Designer utbildning 23, 24 Januari 2023

RP1-3 är en projekteringsvägledning enligt standard SS EN 50 174-2. Projektering och planering av datanät ställs på sin spets när 90W skall börja användas i datanäten.

Värmeutvecklingen i buntar är ett problem. Avbrott i kommunikation och smältande produkter ett annat. Produkter måste vara konstruerade för högst angivna ström. Ja det är många detaljer som måste tas med i planeringen av framtidens datanät.

Se kort presentation med några detaljer om de problem vi ställs inför när vi skall projektera och installera en anläggning enligt RP3.

Är du utbildad för projektering enligt RP3?

Telefon: 08-584 108 80 Epost: Post: Hitta till LBW

© LBW-Elektronik AB 2009 | Produktion: Epineer